Analysis of 60 GHz flip-chipped package using EM tool-based time-domain reflectometry

M.I. Kazim, M.H.A.J. Herben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

139 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of 60 GHz flip-chipped package using EM tool-based time-domain reflectometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen