Analysis of 3-D effects in segmented cylindrical quasi-Halbach magnet arrays

K.J. Meessen, J.J.H. Paulides, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of 3-D effects in segmented cylindrical quasi-Halbach magnet arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen