Analysis, design, and performance limitations of H/sub2/ optimal filtering in the presence of an additional input with known frequency

A. Saberi, A.A. Stoorvogel, P. Sannuti

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis, design, and performance limitations of H/sub2/ optimal filtering in the presence of an additional input with known frequency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen