Analysis and visualisation of movement: an interdisciplinary review

U. Demšar, K.A. Buchin, F. Cagnacci, K. Safi, B. Speckmann, N. de Weghe, D. Weiskopf, R. Weibel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

90 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and visualisation of movement: an interdisciplinary review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen