Analysis and synthesis of handwriting

J. Vredenbregt, W.G. Koster

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)157-161
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and synthesis of handwriting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit