Analysis and Recommendations for MAC and Key Lengths in Delayed-Disclosure GNSS Authentication Protocols

Ignacio Fernández-Hernández (Corresponding author), Tomer Ashur, Vincent Rijmen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and Recommendations for MAC and Key Lengths in Delayed-Disclosure GNSS Authentication Protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen