Analysis and optimization of the closed-adsorption heat storage bed performance

Karunesh Kant (Corresponding author), Amritanshu Shukla, David M.J. Smeulders, Camilo C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and optimization of the closed-adsorption heat storage bed performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen