Analysis and Optimization of Resources in Business Processes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Dijkman, Remco M., Promotor
  • Grefen, Paul W.P.J., Promotor
Datum van toekenning18 mrt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5232-0
StatusGepubliceerd - 18 mrt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit