Analysis and Optimization of Nonlinear Diode Grids for Shielding of Enclosures With Apertures

Cheng Yang (Corresponding author), Torben Wendt, Marco De Stefano, Marc Kopf, Christopher Becker, Stefano Grivet-Talocia, Christian Schuster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and Optimization of Nonlinear Diode Grids for Shielding of Enclosures With Apertures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen