Analysis and Experimental Demonstration of Orthant-Symmetric Four-dimensional 7 bit/4D-sym Modulation for Optical Fiber Communication

Bin Chen (Corresponding author), Alex Alvarado, Sjoerd van der Heide, Menno van den Hout, Hartmut Hafermann, Chigo M. Okonkwo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and Experimental Demonstration of Orthant-Symmetric Four-dimensional 7 bit/4D-sym Modulation for Optical Fiber Communication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie