Analysis and design of nonlinear control systems with the symbolic computation system MAPLE

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the second European control conference, ECC '93 : June 28 - July 1, Groningen, The Netherlands. Vol. 4
RedacteurenJ.W. Nieuwenhuis
Plaats van producties.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's2081-2085
ISBN van geprinte versie90-367-0374-3
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit