Analysis and design of a tubular linear PM motor with integrated contactless energy transfer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and design of a tubular linear PM motor with integrated contactless energy transfer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen