Analysis and design of a GBC-reactor operating in a galvanic mode

I. Portegies Zwart

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  197 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Drinkenburg, Bart, Promotor
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • Janssen, Jos, Co-Promotor
  Datum van toekenning2 mrt 1999
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit