Analysing the efficiency of hydrophobic treatment of cracked materials using X-ray radiography

T. Besien, van, S. Roels, J. Carmeliet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 11th Symposium of Building Physics
Pagina's232-241
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit