Analysing nonlinear systems with higher order sinusoidal input describing functions

P.W.J.M. Nuij, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysing nonlinear systems with higher order sinusoidal input describing functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen