Analyse- en ontwerpmethode voor de produktiebesturing. Deel 2

J.C. Kort, de, J.H. Morreau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)195-199
TijdschriftBedrijfsvoering
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit