Analyse en evaluatie van mechanische overbrengingen met constante en niet variabele transmissieverhouding, in het bijzonder met betrekking tot de tribologische aspecten

A. Horowitz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)55-58
TijdschriftConstructeur
Volume17
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit