Analyse brandveiligheid van Abbe museum

R.J.M. Lony, J. Rietkerk, D.J.B.W. Schuiling, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De brandveiligheid van gebouwen blijft te vaak onderbelicht. Aan de TU/e is een poging gedaan hierin verandering in aan te brengen door het opzetten van een specifiek college brandveiligheid. Dit college werd ondersteund door experts op het gebied van de brandveiligheid van het NIBRA, TNO, NEN en de brandweerkorpsen van Nijmegen en Eindhoven. Dit artikel beschrijft de brandveiligheidsaspecten van het van Abbe Museum te Eindhoven. De analyse is gedaan op basis van de in het museum uitgevoerde opname in het kader van het college gebouwveiligheid van de opleiding Building Services aan de TU/e. Het doel van dit college is voornamelijk gericht op het begrijpen van brand-veiligheidseisen, problemen die de gestelde eisen met zich kunnen mee brengen en hoe deze in de praktijk kunnen worden opgelost. Het is een goed voorbeeld van een analyse van de brandveiligheid problematiek.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-50
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyse brandveiligheid van Abbe museum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit