Analogue frontend amplifiers for bio-potential measurements manufactured with a-IGZO TFTs on flexible substrate

C. Garripoli, J.L. van der Steen, F. Torricelli, M. Ghittorelli, G.H. Gelinck, A.H.M. van Roermund, E. Cantatore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
389 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analogue frontend amplifiers for bio-potential measurements manufactured with a-IGZO TFTs on flexible substrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen