Analogue circuit design for smart sensors in flexible TFT technology

Carmine Garripoli

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Cantatore, Eugenio, Promotor
  • Abdinia, Sahel, Co-Promotor
Datum van toekenning3 apr. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4729-6
StatusGepubliceerd - 3 apr. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit