Analogue and digital methods for investigating electron-optical systems

Cornelis Weber

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  156 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Groendijk, H., Promotor
  Datum van toekenning12 okt. 1976
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit