Analog Calibration of Mismatches in an open-loop track-and-hold Circuit for time-interleaved ADCs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analog Calibration of Mismatches in an open-loop track-and-hold Circuit for time-interleaved ADCs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen