An X-ray investigation on the coordination of Na+, K+, Cl- and Br- in aqueous solutions

P.W. Beurten, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  612 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Panthaleon baron van Eck, van, C.L., Promotor, Externe Persoon
  • Sparnaay, M.J., Promotor, Externe Persoon
  • Bol, W., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning23 jan. 1976
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit