An X-ray investigation on aqueous solutions

T.L. Welzen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

266 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Panthaleon baron van Eck, van, C.L., Promotor, Externe Persoon
  • Schuit, George, Promotor
Datum van toekenning20 sep. 1977
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit