An X-ray investigation of aqueous solutions : the hydration of CD++, CA++, CLO-4 and NA+

A.G.A. Lamerigts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Panthaleon baron van Eck, van, C.L., Promotor, Externe Persoon
  • Berendsen, H.J.C., Promotor, Externe Persoon
  • Bol, W., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning18 mei 1973
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit