An ultracold electron source as an injector for a compact SASE-FEL

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ultracold electron source as an injector for a compact SASE-FEL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie