An ultracold electron source as an injector for a compact SASE-FEL

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An ultracold electron source as an injector for a compact SASE-FEL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie