An ulra-low-energy/frame multi-standard JPEG co-processor in 65nm CMOS with sub/near-threshold power supply.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ulra-low-energy/frame multi-standard JPEG co-processor in 65nm CMOS with sub/near-threshold power supply.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen