An SOA-based architecture framework

W.M.P. Aalst, van der, M. Beisiegel, K.M. Hee, van, D. König, C. Stahl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We present an Service-Oriented Architecture (SOA)– based architecture framework. The architecture framework is designed to be close to industry standards, especially to the Service Component Architecture (SCA). The framework is language independent and the building blocks of each system, activities and data, are first class citizens. We present a meta model of the architecture framework and discuss its concepts in detail. Through the framework, concepts of an SOA such as wiring, correlation and instantiation can be clarified
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-101
TijdschriftInternational Journal of Business Process Integration and Management
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An SOA-based architecture framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit