An RF energy harvester with supply manangement for co-integration into a 2.4 GHz transceiver

J. Masuch, M. Delgado-Restituto, D. Milosevic, P.G.M. Baltus

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An RF energy harvester with supply manangement for co-integration into a 2.4 GHz transceiver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen