An option approach to the new product development process : a case study at Philips Electronics

L.J.O. Lint, H.P.G. Pennings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-172
TijdschriftR&D Management
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An option approach to the new product development process : a case study at Philips Electronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit