An optimization problem related to the storage of solar energy

J. Wal, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)209-214
  TijdschriftWissenschaftliche Zeitschrift. Technische Hochschule Leipzig
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit