An optimization problem related to the storage of solar energy

J. Wal, van der

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

30 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper an optimization problem is studied that was obtained when modelling the seasonal storage of solar energy in the ground. After guessing the optimal strategy a result from positive dynamic programming is used to establish its optimality.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 1987

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume8727
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An optimization problem related to the storage of solar energy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit