An operator theoretic approach to infinite-dimensional control systems

Birgit Jacob, Hans Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An operator theoretic approach to infinite-dimensional control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie