An On-Chip Self-Calibration Method for Current Mismatch in D/A Converters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelESSCIRC 2005
Pagina's169-172
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit