An object-oriented brightness model - application to brightness illusions

G. Schouten, F.J.J. Blommaert, J.B. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)354-
TijdschriftPerception
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit