An OBD strategy to estimate SCR ageing and detect urea injection faults

J. Mora, F. Willems, X. Seykens, C. Guardiola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An OBD strategy to estimate SCR ageing and detect urea injection faults'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen