An M/G/1 queueing model with gated random order of service

R. Rietman, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-102
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume48
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit