An iterative least-squares method for generated Jacobian equations in freeform optical design

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2020

Publicatie series

NaamCASA Report
Nr.20-04

Citeer dit