An isogeometric approach to cohesive zone modeling

C.V. Verhoosel, M.A. Scott, R. Borst, de, T.J.R. Hughes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  142 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'An isogeometric approach to cohesive zone modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen