An isogeometric analysis approach to gradient damage models

C.V. Verhoosel, M.A. Scott, T.J.R. Hughes, R. Borst, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  136 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Continuum damage formulations are commonly used for the simulation of diffuse fracture processes. Implicit gradient damage models are employed to avoid the spurious mesh dependencies associated with local continuum damage models. The C0-continuity of traditional finite elements has hindered the study of higher-order gradient damage approximations. In this contribution we use isogeometric finite elements, which allow for the construction of higher-order continuous basis functions on complex domains. We study the suitability of isogeometric finite elements for the discretization of higher-order gradient damage approximations.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-134
  TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Engineering
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An isogeometric analysis approach to gradient damage models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit