An investigation on the effect of intake air humidification on the thermal balance of a turbocharged gasoline direct injection engine

Bin Chen (Corresponding author), Li Zhang, Jinlin Han

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An investigation on the effect of intake air humidification on the thermal balance of a turbocharged gasoline direct injection engine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen