An investigation into flashback and blow-off for premixed flames stabilized without a recirculation vortex

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An investigation into flashback and blow-off for premixed flames stabilized without a recirculation vortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen