An investigation into flashback and blow-off for premixed flames stabilized without a recirculation vortex

Faizan H. Vance (Corresponding author), Yuri L. Shoshyn, Philip de Goey, Jeroen A. van Oijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An investigation into flashback and blow-off for premixed flames stabilized without a recirculation vortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology