An introduction to three algorithms for sorting in situ

E.W. Dijkstra, A.J.M. Gasteren, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An introduction to three algorithms for sorting in situ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen