An introduction to acoustics

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

866 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's363
StatusGepubliceerd - 2004

Bibliografische nota

Extended and revised edition of IWDE 92-06

Citeer dit