An interoperability classification frameworks for method chunk repositories

P. Backlund, J. Ralyté, M.A. Jeusfeld, H. Kühn, N. Arni-Bloch, J.B.M. Goossenaerts, F. Lillehagen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An interoperability classification frameworks for method chunk repositories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science