An interactive visualisation tool applied to the simulation of glass pressing

K. Laevsky, A.C. Telea, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-40
TijdschriftComputing and Visualization in Science
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit