An integrated stepwise tunable optical mm-wave beam former with doubled delay resolution

X. Zhang, M. Zhao, Y. Lei, K.A. Williams, X.J.M. Leijtens, Y. Jiao, S. Huang, Z. Cao, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An integrated stepwise tunable optical mm-wave beam former with doubled delay resolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics