An Integrated microreactor for the epoxidation of propene using a micro plasma: Epoxidation

D.M. Perez Ferrandez, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-10), 25-27 October 2010, Veldhoven, The Netherlands
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit