An integrated microreactor for the epoxidation of propene using a micro plasma: Epoxidation

D.M. Perez Ferrandez, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands' Catalysis and Chemistry Conference 2011 (NCCC-12), 28 February - 2 March 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit